Βοήθεια στο Σπίτι ΚΔΑΠ ΚΔΑΠ/ΜΕΑ

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

Image

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) είναι Μονάδες δημιουργικής απασχόλησης παιδιών ηλικίας 5-12 χρόνων, τα οποία είναι ενταγμένα στην πράξη: «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, που υλοποιείται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και το Υπουργείο Εσωτερικών. Το Πρόγραμμα έχει σαν στόχο να συμβάλλει στη δημιουργική απασχόληση παιδιών, στη σχολική μελέτη (προετοιμασία για τα μαθήματα της επόμενης μέρας) και στη σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους.
Τα παιδιά μέσα από το παιχνίδι, την υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης, ψυχαγωγίας, άθλησης τις ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν την κοινωνικότητα τους, να ψυχαγωγηθούν, να καλλιεργήσουν τις αισθητικές και καλλιτεχνικές δεξιότητες, να εκφράσουν την φαντασία τους, να εξερευνήσουν τα ταλέντα τους, να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση τους και την έκφραση των συναισθημάτων τους. Παράλληλα απαντά στη σύγχρονη ανάγκη των γονέων για απασχόληση των παιδιών σ’ ένα περιβάλλον ασφαλές και δημιουργικό.

Αυτή τη στιγμή λειτουργούν 2 δομές ΚΔΑΠ, στο 4ο και 7ο Δημοτικό Σχολείο Αρτας.

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς το Κ.Δ.Α.Π. λειτουργεί απογευματινές ώρες (14:00 έως 21:30), ενώ μετά την λήξη της σχολικής χρονιάς, Χριστούγεννα και Πάσχα το Κ.Δ.Α.Π. λειτουργεί μόνο πρωινές ώρες για την κάλυψη των αναγκών των ωφελούμενων μητέρων και των παιδιών.
Προτεραιότητα για την κατοχύρωση θέσεων έχουν οι οικογένειες μητέρες που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα και που πληρούν τα κοινωνικά κριτήρια (ανεργία, παιδιά άνεργων μητέρων, μονογονεϊκών οικογενειών, οικογενειών με χαμηλό εισόδημα, με προβλήματα υγείας, κ.α.).

Παρέχονται υπηρεσίες σε παιδιά τα οποία απασχολούνται στο Κέντρο με συχνότητα καθημερινή έως εβδομαδιαία ανάλογα με τις ανάγκες και το προσωπικό καθημερινό πρόγραμμα του κάθε παιδιού.